Thông báo: Kế hoạch ôn tập và thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

Thông báo: Kế hoạch ôn tập và thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

1. Đối tượng: Cán bộ, viên chức và người lao động theo QĐ số 615QĐ-ĐHĐL ngày 24/5/2019 và QĐ số 666QĐ-ĐHĐL ngày 06/6/2019

2. Số lượng lớp ôn: 04 lớp

3. Lịch ôn tập:


6. Địa điểm thi: Phòng máy A105, A108 – Trường Đại học Điện lực.
5. Thời gian thi Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản: Ngày 16/06/2019 (chi tiết theo danh sách phòng thi); Sáng: Từ 8h00’; Chiều: Từ 14h00’.4. Nội dung thi: Gồm 2 bài thi trắc nghiệm (45 phút) + thực hành (60 phút)

7. Kinh phí: Theo quy định hiện hành.

Xem chi tiết tại đây

Chia sẻ: