Hợp tác đào tạo

Đội ngũ giảng viên CNTT trường Đại học Điện lực là đội ngũ giảng viên chính của Trung tâm CNTT. Ngoài ra, Trung tâm CNTT còn có mối quan hệ hợp tác trong đào tạo với đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm thực tế sâu sắc tại các công ty, doanh nghiệp. Thông qua đó, học viên có thể có những cơ hội học tập thực tế tại các doanh nghiệp sau khoá học.

  1. Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam
  2. Cục Thương mại điện tử và kinh tế số - Bộ Công thương
  3. Công ty FSI
  4. Công ty ItPlus
  5. Công ty Vietedu
  6. Công ty FIS
  7. Công ty IUNI

Và một số công ty, doanh nghiệp khác