Hợp tác nghiên cứu

Trung tâm CNTT đã có mối quan hệ hợp tác trong nghiên cứu với nhiều các viện nghiên cứu trong và ngoài nước. Các định hướng nghiên cứu chuyên sâu về Big data, data mining, khai phá quan hệ khách hàng, các giải pháp cntt trong quản trị doanh nghiệp, phân tích dữ liệu trong doanh nghiệp và các hệ thống khuyến nghị ứng dụng trong thương mại điện tử.

  1. Khoa kỹ thuật máy tính – Đại học khoa học kỹ thuật và Điện tử Quế Lâm
  2. Khoa máy tính và ứng dụng – Đại học khoa học Kỹ thuật Điện tử Trung Quốc
  3. Khoa máy tính – Đại học Hoa Nam Trung Quốc
  4. Đại học DAV - Ấn Độ
  5. Viện Công nghệ thông tin – Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam
  6. Viện Công nghệ thông tin – Viện khoa học Công nghệ Quân sự
  7. Và các nhóm nghiên cứu trong và ngoài nước khác.