Thông báo: Lịch thi và Danh sách phòng thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày 16 tháng 06 năm 2019

Trường Đại học Điện lực thông báo thời gian, địa điểm thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày 16/06/2019.

Xem danh sách tại đây

Ghi chú:

+ Thời gian có mặt tại phòng thi: Buổi sáng tập trung từ 7h00, buổi chiều tập trung từ 13h00. Thí sinh đến muộn 15 phút sẽ không được dự thi.

+ Thí sinh cần mang theo CMTND để kiểm tra trước khi vào phòng thi, mang theo Biên lai thu tiền để kiểm tra khi cần thiết.

+ Sơ đồ phòng thi được dán tại địa điểm thi.

+ Đọc kỹ và thực hiện theo đúng qui định thi.

Chia sẻ: