Khóa học lập trình SQL Sever căn bản

Sau khoá học lập trình và thao tác với cơ sở dữ liệu SQL căn bản sử dụng ngôn ngữ T-SQL này, các bạn học viên sẽ có kỹ năng căn bản để làm việc với SQL Server.
Khóa học này mình sẽ giới thiệu cho các bạn các kỹ thuật thao tác với SQL Server 2008.
Đối với các bạn lập trình các ứng dụng hiện đại thì có rất nhiều các framework hỗ trợ các bạn làm việc với dữ liệu như Linq to Entity Framework nhưng để tối ưu nhất khi làm việc với cơ sở dữ liệu thì rốt cuộc các bạn vẫn phải nắm được SQL Server bên dưới nó hoạt động ra sao. Các câu lệnh Linq gen ra SQL ở dạng như thế nào để từ đó có cách viết tối ưu nhất.
Đây là khóa học SQL căn bản cho các bạn các kiến thức và kỹ năng để có thể học được các khóa học SQL nâng cao sau này đồng thời các bạn cũng có thể hiểu và viết lệnh tối ưu hơn.

Khóa học có những nội dung sau

Bài 1: Giới thiệu SQL và cài đặt
Bài 2: Khái niệm về SQL
Bài 3: Khái niệm về cơ sở dữ liệu
Bài 4: Khái niệm RDBMS
Bài 5: So sánh DBMS và RDBMS
Bài 6: Cú pháp SQL
Bài 7: Kiểu dữ liệu trong SQL
Bài 8: Toán tử trong SQL
Bài 9: Tạo cơ sở dữ liệu
Bài 10: Làm việc với table
Bài 11: Temporary table
Bài 12: SQL ALTER table
Bài 13: Câu lệnh SELECT
Bài 14: Các loại SELECT
Bài 15: Làm việc với toán tử AND, OR, NOT
Bài 16: Toán tử LIKE trong SQL
Bài 17: Giá trị NULL
Bài 18: Toán tử IN, BETWEEN và ANY
Bài 19: Mệnh đề ORDER BY
Bài 20: Câu lệnh INSERT INTO
Bài 21: Câu lệnh UPDATE
Bài 22: Câu lệnh DELETE
Bài 23: JOIN trong SQL
Bài 24: INNER JOIN
Bài 25: OUTER JOIN trong SQL
Bài 26: FULL OUTER JOIN
Bài 27: SELF JOIN
Bài 28: CROSS JOIN
Bài 29: Mệnh đề GROUP BY
Bài 30: Mệnh đề HAVING
Bài 31: Primary key
Bài 32: Foreign Key
Bài 33: SQL Unique Constraint
Bài 34: NOT NULL Constraint
Bài 35: CHECK Constraint
Bài 36: DEFAULT Constraint
Bài 37: AUTO INCREMENT
Bài 38: Làm việc với Date
Bài 39: Tìm hểu về Index trong SQL
Bài 40: Store Procedure
Bài 41: Làm việc với View trong SQL
Bài 42: SQL Function
Bài 43: Trigger
Bài 44: Transaction
Bài 45: Bài tập cuối khóa và định hướng

Trên đây là thông tin chung về khóa học lập trình SQL Sever căn bản của Trung tâm Công nghệ thông tin Đại học Điện Lực. Các bạn có nhu cầu học xin liên hệ theo số điện thoại 0976119358 để biết thêm thông tin.

Chia sẻ: