Khóa Học Lập Trình Dự Án Website Bán Hàng ASP.NET MVC

Khóa học đem lại cho bạn những gì?

  • Tự tin xây dựng website thương mại điện tử trên nền tảng ASP.NET MVC
  • Làm nền tảng cho việc nghiên cứu các kỹ thuật và công nghệ mới của Microsoft
  • Xây dựng ứng dụng quản lý trên nền tảng Internet
  • Tăng khả năng thăng tiến trong công việc

Nội dung khóa bao gồm:

Bài 1: Giới thiệu ASP.NET MVC và tạo ứng dụng ASP.NET MVC đầu tiên
Bài 2: Cách tạo Model – View – Controller và tương tác giữa chúng
Bài 3: Cách tạo vùng Admin bằng Area trong ứng dụng ASP.NET MVC
Bài 4: Sử dụng Layout template dùng chung cho Views trong ASP.NET MVC
Bài 5: Tạo trang login trong ASP.NET MVC với Entity Framework Code First
Bài 6: Cách đăng nhập với Custom Membership Provider trong ASP.NET MVC
Bài 7: Hiển thị danh sách dữ liệu bằng Razor trong ASP.NET MVC
Bài 8: Validate dữ liệu form trong ASP.NET MVC
Bài 9: Insert dữ liệu với ASP.NET MVC và Entity Framework
Bài 10: Tạo project ASP.NET MVC với Visual Studio 2015
Bài 11: Thiết kế cơ sở dữ liệu cho dự án thực tế với SQL Server 2008 R2
Bài 12: Tạo tầng Data Access với Entity Framework Codefirst trong Visual Studio 2015
Bài 13: Sử dụng Session và đăng nhập với Entity Framework Codefirst
Bài 14: Nâng cấp tính năng đăng nhập trong ASP.NET MVC
Bài 15: Kiểm tra session trong Admin
Bài 16: Cách sử dụng Layout và section trong ASP.NET MVC
Bài 17: Thêm mới bản ghi với Entity Framework
Bài 18: Phân trang danh sách dữ liệu trong ASP.NET MVC
Bài 19: Update bản ghi trong ASP.NET MVC sử dụng Entity Framework Codefirst
Bài 20: Xoá bản ghi sử dụng Ajax Postback trong MVC
Bài 21: Tìm kiếm dữ liệu trong quản trị
Bài 22: Tích hợp CK Finder để quản lý thư viện ảnh online vào ứng dụng ASP.NET MVC
Bài 23: Tích hợp trình soạn thảo CK Editor vào ứng dụng ASP.NET MVC
Bài 24: Cách sử dụng RenderPage để chia nhỏ HTML trong MVC
Bài 25: Cách sử dụng Dropdopdown List trong ASP.NET MVC
Bài 26: Cách debug ứng dụng ASP.NET MVC với Visual Studio
Bài 27: Cách sử dụng file Web.config trong ASP.NET
Bài 28: Cách gọi AJAX trong ASP.NET MVC
Bài 29: Tạo thông báo cho người dùng với Bootstrap Style
Bài 30: Dựng giao diện cho trang client (trang bên ngoài)
Bài 31: Cách đọc dữ liệu cho các thành phần dùng chung trong ASP.NET MVC
Bài 32: Cách binding dữ liệu ra trang chủ Website sử dụng View Bag
Bài 33: Cách tạo URL thân thiện cho SEO trong ASP.NET MVC
Bài 34: Tạo trang chi tiết sản phẩm
Bài 35: Hiển thị danh mục sản phẩm nhiều cấp
Bài 36: Tạo trang danh sách sản phẩm với phân trang custom.
Bài 37: Cách fix các lỗi thường gặp
Bài 38: Tạo giỏ hàng trong ASP.NET MVC - Phần 1
Bài 39: Cách tạo giỏ hàng trong ASP.NET MVC - Phần 2
Bài 40: Cách tạo giỏ hàng trong ASP.NET MVC - Phần 3
Bài 41: Truy vấn nhiều bảng trong ASP.NET MVC sử dụng Entity Framework
Bài 42: Cách gửi mail trong ASP.NET MVC
Bài 43: Tạo form liên hệ và tích hợp Google Map API
Bài 44: Tạo trang đăng ký thành viên và tích hợp Captcha
Bài 45: Tạo trang đăng nhập và đăng xuất cho khách hàng
Bài 46: Đăng nhập bằng tài khoản Facebook với ASP.NET MVC
Bài 47: Tích hợp đa ngôn ngữ trong ASP.NET MVC
Bài 48: Cách đọc dữ liệu từ file XML và binding ra Dropdownlist bằng Ajax
Bài 49: Cách sử dụng Output Cache để tăng tốc độ trong ASP.NET MVC
Bài 50: Tạo trang tìm kiếm với chức năng tự động gợi ý (Auto complete)
Bài 51: Tối ưu SEO cho website bằng cách tạo tag
Bài 52: Phân quyền cho người dùng sử dụng Custom Attribute trong ASP.NET MVC
Bài 53: Tối ưu hoá đường truyền bằng cách nén CSS và Javascript
Bài 54: 10 nguyên tắc để tối ưu SEO cho website của bạn
Bài 55: Cách publish dự án và tâm sự kết thúc khoá học
Bài 56: Hướng dẫn quản lý nhiều ảnh cho sản phẩm
Cách đưa website ASP.NET lên hosting Windows

Chia sẻ: