Khóa học phân tích và thiết kế CSDL với 10 loại dự án

Những kiến thức đạt được sau khóa học

Đây là khoá học giúp cho các bạn có thể thành thạo tư duy phân tích và thiết kế một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh dựa trên yêu cầu khách hàng. Với ví dụ là 10 dự án khác nhau giúp các bạn trải nghiệm qua từng loại yêu cầu cụ thể và đa dạng. Điều quan trọng hơn là các bạn sẽ dần hình thành tư duy phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu. Kế thừa và phát triển từ tư duy đã được logic và hệ thống hoá qua khoá học Phân tích và thiết kế CSDL theo chuẩn.
Nội dung chủ yếu là học cách nhận điện đối tượng, thuộc tính và quan hệ của chúng trong hệ thống thông qua yêu cầu khách hàng. Thiết kế làm sao để tối ưu, chuẩn hoá và xử lý ngoại lệ đồng thời có những tư duy về việc các khía cạnh khác nhau trong thiết kế CSDL.
Ngoài ra khoá học còn phổ biến cho các bạn các kiến thức về tối ưu hoá tốc độ trong Database và thực hiện query sao cho hiệu năng tốt nhất. Cách tối ưu và viết câu lệnh trong Store Procedure.
Học xong khoá học này các bạn sẽ có kiến thức và kỹ năng tốt để phục vụ cho công việc của mình.

Đối tượng và yêu cầu tiên quyết

 • Có kiến thức cơ bản về RDBMS
 • Có kiến thức cơ bản về SQL Server

Nội dung khoá học

 1. Giới thiệu về cách thức học tập và hỗ trợ
 2. Cài đặt và khởi động SQL Server
 3. Các lỗi thường gặp trong SQL Server 

Tư duy thiết kế cơ sở dữ liệu

 1. Các bước thiết kế CSDL
 2. Tìm các thực thể từ giao diện
 3. Tìm mối quan hệ giữa các thực thể
 4. Tìm thuộc tính của các thực thể
 5. Lựa chọn khóa tự nhiên
 6. Vẽ mô hình quan hệ
 7. Chuẩn hóa CSDL quan hệ

Các dự án thực tế

 1. Hệ thống bán hàng online
 2. Hệ thống website du lịch đa ngôn ngữ
 3. Hệ thống website rao vặt bất động sản
 4. Hệ thống website tin tức
 5. Hệ thống website học trực tuyến
 6. Hệ thống website trắc nghiệm online
 7. Hệ thống website kết bạn trực tuyến
 8. Hệ thống website thanh toán điện tử
 9. Hệ thống quản trị quan hệ khách hàng
 10. Hệ thống cơ sở dữ liệu Multi-tenancy
 11. Thiết kế cơ sở dữ liệu phân quyền

Chọn một đề tài để tạo truy vấn
Xây dựng các thủ tục CRUD
Phân trang bản ghi với SP
Dynamic SQL Command
Tối ưu tốc độ truy vấn
Tìm hiểu về Index
Sử dụng Execution Plan để improve performance
Sử dụng SQL Profiler
Các quy tắc viết lệnh để tối ưu tốc độ
Đi sâu vào cơ chế JOIN
Tính năng Statistic trong SQL
Partition bảng trong SQL
Làm việc với metadata
Tối ưu câu lệnh SQL với dữ liệu lớn
Bảo trì index
Cấu hình chung
Cách sao lưu và phục hồi CSDL
Cấu hình gửi mail trong SQL Server
Cấu hình Job chạy tự động trong SQL Server
Một số cấu hình chung
Merge dữ liệu giữa 2 bảng
Sử dụng Fulltext search
Restore dữ liệu từ file log
Làm việc với Link Server
SQL Integration Service
Thống kê
Pivot trong SQL
Ghép nối nhiều bản ghi thành 1 dòng
Làm việc với các thông tin metadata của bảng
Kinh nghiệm phỏng vấn SQL

Chia sẻ: