Quản trị mạng CCNA

Quản trị mạng CCNA

Quản trị mạng CCNA

Thông tin về khóa học

Khóa học Quản trị mạng CCNA - cấp chứng chỉ quốc tế.

Khóa học triển khai và quản trị giải pháp Cisco CCNA v1.0 cung cấp cho bạn nhiều kiến thức cơ bản cho tất cả các ngành nghề CNTT. Thông qua sự kết hợp của bài giảng, thực hành lab và việc tự nghiên cứu, bạn sẽ học được cách để cài đặt, vận hành, cấu hình và xác minh các mạng IPv4 và IPv6 cơ bản.

Khóa học bao gồm không chỉ việc cấu hình các thiết bị mạng chuyên dụng như bộ chuyển mạch (Switch), bộ định tuyến (Router) và bộ điều khiển mạng LAN không dây (Wireless Lan Controllers) mà còn cung cấp khả năng quản trị các thiết bị này cũng như xác định các mối đe dọa bảo mật mạng cơ bản.

Khóa học cũng cung cấp cho bạn một nền tảng về khả năng lập trình, tự động hóa mạng và cả các các công nghệ định nghĩa mạng bằng phần mềm (SDN)

Khóa học này giúp bạn chuẩn bị kiến thức cho bài thi 200-301 Cisco® Certified Network Associate (CCNA®). Hoàn thành bài thi này, bạn sẽ nhận được chứng chỉ CCNA.

Kỳ thi CCNA  bắt đầu được tổ chức từ ngày 24 tháng 7 năm 2020.