Tư vấn thiết kế xây dựng phần mềm

Với kinh nghiệm xây dựng triển khai thực tế các dự án phần mềm cho doanh nghiệp nhỏ tới tập đoàn lớn như EVN, từ phần mềm quản lý cơ bản tới phần mềm có tích hợp phân tích dữ liệu trong các nhiệm vụ BI, những hệ thống có tích hợp AI.... Trung tâm CNTT trường Đại học Điện lực giúp các cơ quan doanh nghiệp khảo sát hiện trạng, đưa ra các giải pháp phần mềm, tư vấn, thiết kế, xây dựng và triển khai phần mềm. Các dịch vụ bao gồm:

1. Khảo sát hiện trạng, tư vấn giải pháp

2. Phân tích yêu cầu, phân tích thiết kế hệ thống

3. Xây dựng phần mềm và chuyển giao phần mềm (có hoặc không bao gồm code)

4. Triển khai phần mềm

5. Các dịch vụ liên quan phần mềm: bảo hành, triển khai, nâng cấp, cập nhật, cài đặt,...