Dịch vụ phân tích dữ liệu

Với đội ngũ nghiên cứu viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Data Mining, Big Data, BI cùng với đội ngũ chuyên gia hợp tác nghiên cứu sẽ cung cấp cho doanh nghiệp những giải pháp mới và hiệu quả nhất trong phân tích dữ liệu của doanh nghiệp:

1. Tích hợp công cụ phân tích dữ liệu vào phần mềm doanh nghiệp

2. Tư vấn, hướng dẫn, đào tạo truy cập dữ liệu và phân tích dữ liệu

3. Hiển thị và trực quan hoá dữ liệu

4. Hỗ trợ doanh nghiệp báo cáo thống kê dữ liệu theo yêu cầu

5. Cung cấp các giải pháp SEO, marketing số, quảng cáo trực tuyến doanh nghiệp.