Giới thiệu

Trung tâm Công nghệ thông tin là đơn vị trực thuộc trường Đại học Điện lực. Nhiệm vụ chính của trung tâm là quản lý vận hành các hệ thống thông tin trong trường, vận hành quản trị hệ thống mạng, quản lý hệ thống phòng thực hành máy tính; chịu trách nhiệm đào tạo các khoá học ngắn hạn trong lĩnh vực công nghệ thông tin; hợp tác nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ. Cơ sở vật chất hiện nay của Trung tâm bao gồm:

- 02 phòng làm việc, điều hành tại cơ sở 1 và cơ sở 2.

- 03 phòng mạng máy tính: 02 phòng tại cơ sở 1 và 01 phòng tại cơ sở 2.

- 05 phòng thực hành máy tính: 04 phòng thực hành cơ bản và 01 phòng thực hành chuyên sâu về mạng.

 Đội ngũ cán bộ quản lý, vận hành hệ thống có kinh nghiệm, năng lực thực tế cao, kỹ năng làm việc tốt, thái độ tận tâm với nghề. Đội ngũ cán bộ giảng viên có kinh nghiệm trong giảng dạy lý thuyết và thực hành. Đáp ứng được nhu cầu đào tạo theo chuẩn đầu ra của xã hội.

 Trung tâm CNTT cũng là đối tác của nhiều các viện nghiên cứu, doanh nghiệp lớn, ngân hàng trong và ngoài nước. Với mục tiêu hướng tới nền công nghiệp số hoá, Trung tâm CNTT định hướng các nhiệm vụ mang tính chất lan toả, hỗ trợ, chia sẻ và nhiệt huyết, luôn tiếp thu công nghệ mới để ứng dụng thực tế trong cuộc sống, đào tạo và giảng dạy tốt hơn.