Dịch vụ phần cứng máy tính

Phần cứng máy tính và các giải pháp liên quan tới quản trị doanh nghiệp giờ đã tích hợp thành tổng thể duy nhất. Trung tâm CNTT tư vấn các giải pháp, dịch vụ hạ tầng phần cứng, thiết bị phần cứng bao gồm:

1. Cài đặt, nâng cấp, sửa chữa thiết bị máy tính

2. Lắp đặt và tư vấn cấu hình máy tính

3. Lắp dựng phòng học, phòng thực hành máy tính

4. Quản trị, giám sát bằng camera

5. Các dịch vụ liên quan khác