Dịch vụ

Trung tâm CNTT là đơn vị trực thuộc trường Đại học Điện lực, chúng tôi cam kết cung cấp các dịch vụ với chất lượng tốt nhất và chi phí phải chăng nhất, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và cá nhân. Các dịch vụ cơ bản bao gồm:

1. Thiết kế và xây dựng website cá nhân, doanh nghiệp, website thương mại điện tử,...

2. Tư vấn và cung cấp giải pháp phần mềm, mạng và phần cứng

3. Xây dựng hạ tầng phần cứng, hạ tầng mạng và phần mềm

4. Chuyển giao khoa học công nghệ

5. Các giải pháp dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu doanh nghiệp