Quản trị mạng

Với đội ngũ giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng có trình độ và kinh nghiệm thực tế. Chúng tôi cung cấp các khoá học về quản trị mạng theo chuẩn quốc tế, người học khi học tập được thực hành thực tế trên hệ thống mạng thật và hệ thống mạng mô phỏng. Có thời gian thực tập và kiến tập tại doanh nghiệp. Đảm bảo khi hoàn thành chương trình đào tạo, người học có thể nắm vững được các kỹ năng để thực hiện một (một số) các nhiệm vụ sau đây

1. Phân tích và thiết kế hệ thống mạng

2. Lắp đặt hệ thống mạng

3. Triển khai dịch vụ mạng và quản trị đối tượng sử dụng mạng

4. Quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu

5. Giám sát hệ thống mạng

7. Bảo trì và sửa chữa hệ thống mạng máy tính

8. Quản trị mạng máy tính

STT Tên khoá học Ghi chú
1 CCNA Sercurity Giảng viên đã đạt chứng chỉ CCNA quốc tế trực tiếp giảng dạy
2 CCNA Collaboration Giảng viên đã đạt chứng chỉ CCNA quốc tế trực tiếp giảng dạy
3 Route  
4 Lắp đặt mạng Giảng viên doanh nghiệp có kỹ năng thực tế, Giảng dạy trực tiếp trên thiết bị.
5 Quản trị mạng doanh nghiệp Giảng dạy và thực tập tại môi trường doanh nghiệp
6 Thiết kế hệ thống mạng doanh nghiệp Giảng viên doanh nghiệp có kỹ năng thực tế, hướng dẫn phân tích và thiết kế hệ thống mạng

Mọi nhu cầu xin liên hệ tại: Trung tâm CNTT, phòng A110 trường Đại học Điện lực, Điện thoại: 02462947266. Email: itc@epu.edu.vn