Lịch sử phát triển

 

 

Trung tâm Công nghệ thông tin được thành lập dựa trên cơ sở tổ mạng và Elearning.

Năm 2012: Tổ đào tạo trực tuyến Elearning được thành lập, với mục đích triển khai mô hình học tập hiện đại và ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo và giảng dạy. Từ năm 2012 tới năm 2015, tổ đã triển khai 18 môn đào tạo Elearning đặc biệt là những môn cơ sở của chương trình đào tạo.

Năm 2013: Tổ mạng được thành lập với nhiệm vụ quản trị mạng tại cơ sở 1, quản trị cơ sở dữ liệu, quản lý các hệ thống thông tin nhà trường.

Tháng 10 năm 2017: tổ mạng và Elearning được Hiệu trưởng ký quyết định thành lập dựa trên cơ sở sát nhập của tổ mạng và tổ đào tạo trực tuyến Elearning với các nhiệm vụ: Quản trị mạng nhà trường, quản trị cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin, quản lý hệ thống đào tạo trực tuyến Elearning; quản lý các phòng thực hành máy tính của trường.

Ngày 18/7/2018, Trung tâm Công nghệ thông tin chính thức được thành lập và được Hiệu trưởng giao các nhiệm vụ:

- Phát triển và vận hành hạ tầng công nghệ thông tin

-Thường trực ban biên tập Website, Fanpage của trường

- Công tác quản lý hoạt động nghiên cứu và ứng dụng CNTT

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng về CNTT

- Tổ chức thực hiện các dịch vụ về CNTT

- Quản trị các phòng thực hành máy tính.

Thực hiện các hợp đồng chuyển giao công nghệ, dịch vụ phần mềm cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Các dự án chính đã triển khai thực tế cho doanh nghiệp:

1. Hệ thống quản lý đào tạo cán bộ quản lý của tập đoàn Điện lực Việt Nam

2. Hệ thống big data bất động sản

3. Hệ thống website trường Đại học Điện lực và hệ thống website thành viên

4. Hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning

5. Giải pháp hệ thống big data trong giới thiệu du lịch Việt Nam

Và nhiều công trình khoa học cũng như các đề tài khác.