Lập trình

Với kinh nghiệm xây dựng nhiều hệ thống phần mềm, website, hệ thống thông tin quản lý. Trung tâm có đội ngũ giảng viên cơ hữu và cộng tác viên nhiệt tình, kinh nghiệm thực tế cao. Các khoá học lập trình với công cụ lập trình hiện đại, đáp ứng được nhu cầu của người học và xã hội.

STT Nội dung khoá học Ghi chú
1 Lập trình .Net từ cơ bản tới nâng cao MVC,...
2 Lập trình CSDL MySQL, SQL Server
3 Lập trình PHP từ cơ bản tới nâng cao Lập trình website với PHP
4 Laạp trình Web Cac công nghệ lập trình web: java script, responsive,
5 Lập trình trên mobile Android, IOS
6 Lap trình Java từ cơ bản tới nâng cao  

Trung tâm thiết kế thời gian và chương trình học linh hoạt với mọi đối tượng người học, thực hành trực tiếp trên máy, học tại phòng máy Nhà trường, thiết bị giảng dạy hiện đại, tiên tiến.

Mọi nhu cầu xin liên hệ tại: Trung tâm CNTT, phòng A110 trường Đại học Điện lực, Điện thoại: 02462947266. Email: itc@epu.edu.vn, Fanpage: https://www.facebook.com/itc.epu/​