Chứng chỉ CNTT cơ bản

Nội dung chương trình bồi dưỡng Tin học ứng dụng được xây dựng dựa trên thông tư hướng dẫn về chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin  số 03/2014/T-BTTTT được ban hành vào ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Dựa trên thông tư này, nhà trường cũng chuẩn bị đầy đủ chương trình bồi dưỡng, phương pháp bồi dưỡng, tổ chức hoạt động dạy học, đổi mới cơ chế quản lý,…

Chương trình bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng tin học ứng dụng hiện hành có thời lượng 205 tiết kiến thức cơ bản được thiết kế theo hướng mở, cập nhật, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời, tự chọn của người học. Phần kiến thức cơ bản gồm 06 mô đun (từ IU01-IU06) cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin thông qua các khái niệm cơ bản về máy tính, mạng máy tính, phương thức hoạt động của máy tính, phần cứng, phần mềm, ứng dụng của CNTT trong hoạt động hàng ngày của cán bộ, viên chức, nhân viên văn phòng và của mọi đối tượng có nhu cầu trong xã hội, cụ thể:

Thời gian đào tạo linh hoạt, đáp ứng nhiều trình độ khác nhau của người học, người học có thể lựa chọn từng module học riêng lẻ hoặc chỉ đăng ký thi cấp chứng chỉ. 

Mọi nhu cầu xin liên hệ tại: Trung tâm CNTT, phòng A110 trường Đại học Điện lực, Điện thoại: 02462947266. Email: itc@epu.edu.vn