Tư vấn, thiết kế, xây dựng hệ thống mạng

Trung tâm CNTT cung cấp các giải pháp trong quản trị mạng đảm bảo vận hành mạng ổn định, an toàn, bảo mật và an ninh dữ liệu. Với đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm trong tư vấn và cung cấp các giải pháp mạng và hạ tầng network, chúng tôi hỗ trợ các giải pháp cho doanh nghiệp từ nhỏ tới lớn.

1. Khảo sát hiện trạng doanh nghiệp

2. Tư vấn, đề xuất giải pháp hạ tầng mạng

3. Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng doanh nghiệp

4. Giải pháp an ninh thông tin

5. Hỗ trợ vận hành mạng và quản trị mạng từ xa

6. Sao lưu, lưu trữ và cấp cứu dữ liệu

7. Nâng cấp, chuyển giao công nghệ

8. Đào tạo quản trị viên quản trị, an ninh mạng doanh nghiệp