Đào tạo chương trình CNTT theo chuẩn 03

Chứng chỉ CNTT là Chứng chỉ Quốc gia, chứng nhận kỹ năng sử dụng CNTT đúng theo Chuẩn do Bộ thông tin và Truyền thông quy định, được ban hành tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT. Chứng chỉ này được công nhận trên toàn quốc xác nhận kỹ năng sử dụng CNTT theo chuẩn quốc gia.

Trung tâm công nghệ thông tin thông báo mở lớp đào tạo chứng chỉ CNTT tháng 5/2020. 

Thời gian đăng ký: Bắt đầu từ ngày 12/5/2020 đến hết ngày 25/5/2020.

Thời gian thi cấp chứng chỉ dự kiến: đầu tháng 6/2020

Hình thức học tập: Trực tuyến qua hệ thống elearning https://elearning.epu.edu.vn

Với hình thức học này, học viên được luyện tập câu hỏi thi trắc nghiệm. Dạy trực tuyến và hướng dẫn thực hành chi tiết.

Học phí: tuỳ theo số lượng học viên/lớp.

Liên hệ: Trung tâm CNTT - Phòng A110, Trường Đại học Điện lực.

Email: itc@epu.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/itc.epu/

Chia sẻ: